Hoe word je vrijwilliger ?

Het Rijksarchief bezit duizenden gratiebrieven, een gratie die de soeverein verleende aan daders van misdaden in de moderne tijd. Het relaas van de aanvrager geeft een fascinerend inzicht in het dagelijks leven tijdens het Ancien Régime. Deze gratiebrieven bieden ook waardevolle en vaak unieke informatie voor het bestuderen van lokale of familiegeschiedenis.

Tot nu, toegang tot deze bronnen is beperkt. Om dit te verhelpen, het Rijksarchief lanceerde in augustus het PARDONS-project 2021, in samenwerking met de KULeuven, de UCLouvain en de vzw Histories. Het PARDONS-projectteam zal duizenden gratiebrieven digitaliseren en transcriberen om ze beschikbaar te stellen voor onderzoek via een online database.

In een eerste fase, zal het onderzoek zich richten op de gratiebrieven uit het archief van de Brabantse Rekenkamer (ca.1480 – ca.1660). Dit zal worden gevolgd door de gratiebrieven uit de archieven van de Geheime Raad (ca. 1540-ca. 1700), die heel Zuid-Nederland bestrijken.

Om deze bronnen te ontsluiten voor onderzoek, roept het PARDONS-team graag vrijwilligers op. Wilt u ons helpen deze gratiebrieven open te stellen voor onderzoek?? Meld je dan aan als vrijwilliger door op de volgende links te klikken: !

Transcriptie, overeenkomsten en regels

Welkom bij het vrijwilligersteam van PARDONS! Wij zijn erg blij dat je wil deelnemen aan dit project en wil bijdragen aan de ontsluiting van een belangrijke reeks bronnen uit het Ancien Regime. Het transcriberen van een document uit het verleden is geen gemakkelijke taak. De bijgevoegde handleidingen, geschreven door Dr. Gert Gielis en vertaald door Vincent Mazy, zal u toelaten om het gemakkelijkst door deze bronnen te navigeren in het Nederlands of in het Frans. Ook moeten er transcriptieregels worden gevolgd, zodat de transcripties uniform gebeuren, en worden aangevuld met historische achtergrond van de genadebrief als bron en de archiefcontext.

Evenzo worden, vanwege de bijzonderheid van het project, ok bepaalde ad-hoc overeenkomsten gesloten om deze transcriptie zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

De transcriptiesjablonen zijn beschikbaar als Word-document in het Frans of in het Nederlands.

Alle transcripties moeten naar het algemene e-mailadres van het project worden gestuurd : pardontales@gmail.com.