Hoe word je vrijwilliger ?

Het Rijksarchief bezit duizenden gratiebrieven uit het Ancien Regime, waarin de soeverein gratie verleende aan daders van misdrijven. . Het relaas van de aanvrager geeft een fascinerend inzicht in het dagelijks leven tijdens het Ancien Régime. Deze gratiebrieven bieden ook waardevolle en vaak unieke informatie voor het bestuderen van lokale of familiegeschiedenis.

Momenteel, is de toegang tot deze bronnen erg lastig. Om dit te verhelpen, lanceerde het Rijksarchief in augustus 2021 het PARDONS-project 2021, in samenwerking met de KULeuven, de UCLouvain en vzw Histories. Het PARDONS-projectteam zal duizenden gratiebrieven digitaliseren en transcriberen om ze beschikbaar te stellen voor onderzoek via een online database.

In de eerste fase, zal het onderzoek zich richten op de gratiebrieven uit het archief van de Brabantse Rekenkamer (ca.1480 – ca.1660). Vervolgens komen de gratiebrieven uit de archieven van de Geheime Raad aan bod (ca. 1540-ca. 1700), die heel de Zuidelijke Nederlanden bestrijken.

Om deze bronnen te ontsluiten voor onderzoek, doet het PARDONS-team graag een beroep op vrijwilligers . Wil je helpen bij de ontsluiting van deze gratiebrieven?? Meld je dan aan als vrijwilliger door op de volgende links te klikken: !

Transcriptie, afspraken en transcriptieregels

Welkom bij het vrijwilligersteam van PARDONS! Wij zijn erg blij dat je wil deelnemen aan dit project en wil bijdragen aan de ontsluiting van een belangrijke reeks bronnen uit het Ancien Regime. Het transcriberen van een document uit het verleden is geen gemakkelijke taak. De bijgevoegde handleiding, geschreven door Dr. Gert Gielis en vertaald door Vincent Mazy, zal u toelaten om het gemakkelijkst door deze bronnen te navigeren in het Nederlands of in het Frans. Ook moeten er transcriptieregels worden gevolgd, zodat de transcripties uniform gebeuren, en worden aangevuld met historische achtergrond van de genadebrief als bron en de archiefcontext.

De transcriptiesjablonen zijn beschikbaar als Word-document in het Frans of in het Nederlands.

Alle transcripties moeten naar het algemene e-mailadres van het project worden gestuurd : pardontales@gmail.com.