Metadata

Gratiebrief van Jean Masson (mei 1514)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 635, f. 304r-305r.

Getranscribeerd door Claudia Verset

Frans

f.304r
f.304v-f.305r
[f.304ro] Remission de jehan le masson voor een dootslaghe Maximilian etc. Scavoir faisons a tous p[rese]ns et advenir nous avoir receu l umble supplication de jehan le masson conten[ant] comment au mois de may p[rese]nt au lieu grant leiz, par consentement de l officier du lieu et de la [com]munaute illec l on ait fait une [con]frairie des archiers de l arcq a main et deux berseaux pour nous en servir au besoing et lesd[its] berseaulx faiz led[it] suppl[iant] et feu jehan jordan demourant aud[it] lieu de grant leiz et voisins l ung a l aultre firent ensemble une parture, pour tirer comme ilz fitrent, et apres pluis[ieu]rs cops tirez led[it] jehan jordan tirant encoires ung cop et allant devant, tira led[it] suppl[iant] voor de der[NEE]r kopie van de scheiding, en slecht de grens trekken Assna Icelli wijlen Jehan Jordan in de test zo erg dat hij van Icelli Cop sindsdien van het leven naar heel snel is gegaan. En hoeveel dat heeft geleid[Het] geval gebeurde co[mm]hij zei dat, en dat leidde hiervoor[Het] overleden voordat hij de plaats verliet waar ze hadden geschoten, wetende dat hij door eenvoud en onwetendheid gewond was geraakt, en de agent geeft, quicta audit suppl[iant] in P[res]burgemeester en eschevi[n]s van de genoemde plaats stierf en wilde alleen maar[ue] Jaybut, we hebben hem niets gevraagd. zou er echter niet aan durven toevoegen[iant] De angst voor de strengheid van de gerechtigheid komt vaak voor in ons land en in de VS[Nee]G[neu]zonder ons het genoemde geval genade, kwijtschelding en vergeving te hebben gegeven, waarvoor hij ons zeer nederig heeft gesmeekt en gevraagd. En daarom wordt wat we zeggen beschouwd als medelijden met het genoemde supplement[iant] en hij wil in dit deel de voorkeur geven aan de strengheid van gerechtigheid, en hierover het advies van onze zielen en vrienden, de mensen van n[ot]advies bestellingen in Brabant, heb hoor[Het] jehan le masson suppl[iant] of geval hierboven[Het] geef op en vergeef, laten we ermee ophouden, laten we terechtwijzen en vergeven met genade in het bijzonder[eci]al deze zaak en moord hierboven verklaren samen alle pijn, lichamelijk en strafbaar feit, op welke manier en ter gelegenheid van deze zaak kan hij een lichte overtreding begaan en aansprakelijk zijn jegens ons en gerechtigheid. En we hebben wat dit betreft overgedragen en hersteld, laten we het rechtzetten en herstellen naar zijn goede naam in het land
[f.304vo] et a ses biens non confisquez sancuns en a, tout ainsi co[mm]e il estoit ik p[ar]avant ladvenu dud[Het] cas. Door deze eeuwige stilte op te leggen aan onze inkoop[EUR] G[e]n[is]ael de n[ot]rood[Het] conseil en brab[mier], en aan al onze officieren en onze vazalx en bassains[Nee]G[neu]rs dudit n[ot]Het is een Brabants land. Tevredenheid die echter aan de belanghebbende wordt gesteld, is gemaakt en het gebeurt daar alleen burgerlijk[ent], en gemiddeld[mier] ook dat hij het jegens ons burgerlijk zal wijzigen volgens de eisen van de blindganger[Het] geval en het vermogen van zijn goederen aan de arbitrage en het tarief van onze ziel en ons feal-koor[d.w.z]r et lesd[zijn] mensen van onze raadsorde in brabant, welke mede[M]mectonen per ce. Als we een mandaat geven aan de genoemde onze kansel[d.w.z]r en mensen van de raad die bellen, degenen die dit zullen doen, bellen, Zij voeren de verificatie en internering van deze producten goed en naar behoren uit.[res]ntes en in het tempo van de jongen[Het]en civile wijzigen, en dit feit en dit boetetarief worden bepaald en betaald in de handen van een van onze ontvangers die hij belt[ar]zal houden. Zij en enkele van onze officieren en die van de[zijn] bassains s[Nee]G[neu]rs en onze vazal van ijs[ot]rood[Het] Brabants land, p[res]ns en advenir-facet zijn voldoende en laten geleid[Het] suppl[iant] van n[ot]opnieuw p[res]nte genade vergeving en vergeving volgens en door de wijze[er] wat er gezegd wordt is duidelijk vreedzaam en p[is]petuelem[ent] tot vreugde en gebruik zonder hem te laten uiten of geven niet te lijden wordt nu gemaakt of gegeven geen onheil in de toekomst arresteren of voorkomen integendeel. En als zijn lichaam of iets van zijn eigendommen om deze reden zijn of waren, arresteer of verhinder hem onmiddellijk en zonder vertraging overtredingen te begaan of te begaan, met volledige en volledige bevrijding[ce] want zo behaagt het ons. En om ervoor te zorgen dat het te allen tijde stevig en stabiel is, hebben we ervoor gezorgd[ot]opnieuw scel a ces p[res]vangst. Saulf in andere dingen n[ot]we hebben gelijk en de ander in alles. Geef n in[ot]We zijn stad Leuven in de maand mei van het genadejaar duizendvijfhonderdveertien. En regeert van [f.305rO] wij keizer veroveren germania op xxixe en Hongarije enz. op xxve, zo werd het door de keizer en monseigneur op de map geschreven[EU]r de aartshertog in hun raad en teken h van hane. Verzamel een originele strategie

NVT

Deel dit bericht