Mandement de Jean sans Peur au bailli de Bergues, het bestellen van de ratificatie van de kwijtscheldingsbrief van Ancel de le Beque

Plaats en datum : Lille, 17 Doorgaan naar artikel 1405

Jehan, Hertog van Bourgondië, verhaal van vlaanderen, uit Artois en Bourgondië, palatijn, Heer van Salins en Mechelen, aan onze baljuw van Berghes of aan zijn luitenant, Gezondheid.

Volgens onze andere kwijtscheldingsbrieven en voor de oorzaken die zijn opgenomen en uitgedrukt in ycelles, we zijn gestopt, overgedragen en vergeven aan Ancel de le Beque, ter overweging van onze eerste en vreugdevolle aankomst in ons land en graafschap Vlaanderen, het feit en de zaak met alle pijn en lichamelijke overtredingen, waarin hij tegen ons kan worden aangesproken en herinnerde aan het verbod dat op zijn persoon werd opgelegd door de wet van onze stad Berghes, die in onze andere dictaten wordt genoemd, tevredenheid gedeeltelijk gemaakt en onder wat hij het jegens ons burgerlijk zal wijzigen, als zoals door ycelles noz brieven van kwijtschelding op dit feit je weinig hebt of lijkt.

Weet je dat wij, gezien dat waar geen dood is geweest geen paniek zoals opgehelderd is in onze andere woorden, en hoorde over dit verhaal van enkele van onze raads- en noz-officieren, havetaleee en scheidsrechter, beoordeel en bemiddel de genoemde civielrechtelijke boete in de som van honderd gouden kronen die voor ons en voor ons voordeel aan u moeten worden betaald binnen de eerste dag van september aanstaande. Voor welk bedrag wordt u verantwoordelijk gehouden met de andere exploits van uw gerechtsdeurwaarder.

Als u de ontvangen caucion die lijdt aan de genoemde smekeling opdracht geeft om u de genoemde som van honderd gouden kronen te betalen binnen de genoemde eerste dag van september, u gaat verder met de verificatie en begrafenis van onze andere genadebrieven en kwijtschelding, en laat en laat de genoemde smekeling duidelijk en vredig genieten en gebruiken in overeenstemming met hun vorm en teneur, sanz hem te doen of te geven of te lijden worden gedaan of gegeven geen belemmering integendeel. Omdat we het graag gedaan hebben. En aan de genoemde smekeling hebben het verleend en speciale genaden verleend omdat ze aanwezig zijn. Niettegenstaande enkele heimelijke brieven van dit tegendeel.

Gegeven in onze stad Lille op de zeventiende dag van Juneg, het jaar van genade duizend vierhonderdvijf.

Door de heer Duke, aan je relatie. [Handtekening : J. de Saul]

N/A

N/A