Transcriptie, overeenkomsten en regels

Welkom bij het vrijwilligersteam van PARDONS! Wij zijn erg blij dat je wil deelnemen aan dit project en wil bijdragen aan de ontsluiting van een belangrijke reeks bronnen uit het Ancien Regime. Het transcriberen van een document uit het verleden is geen gemakkelijke taak. Deze handleiding, geschreven door Dr. Gert Gielis, zal u toelaten om vlot door deze bronnen te navigeren. Ook moeten er transcriptieregels worden gevolgd, zodat de transcripties uniform gebeuren, en worden aangevuld met historische achtergrond van de genadebrief als bron en de archiefcontext.

Evenzo worden, vanwege de bijzonderheid van het project, ok bepaalde ad-hoc overeenkomsten gesloten om deze transcriptie zoveel mogelijk te vereenvoudigen.